Photobucket

RPH PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

Posted by ::ZAZ::

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TINGKATAN : TIGA
MASA : 40 MINIT
TAJUK : SAIDATINA AISYAH BINTI ABU BAKAR R.A

OBJEKTIF PENGAJARAN :

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :
• Menyatakan biodata Saidatina Aisyah binti Abu Bakar R.A
• Menjelaskan sifat-sifat mulia Saidatina Aisyah R.A
• Menjelaskan faktor keunggulan jati diri Saidatina Aisyah R.A
• Menghuraikan sumbangan Saidatina Aisyah R.A

FOKUS

PEMAHAMAN

• murid mengambil iktibar pengorbanan tokoh dalam penyebaran tokoh
• murid mengetahui riwayat hidup dan perjuangan saidatina aisyah

AMALAN

• mempamerkan sikap bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu

PENGHAYATAN

• sentiasa menjadikan tokoh wanita islam sebagai contoh dan ikutan dalam kehidupan seharian

PEMBUDAYAAN

• bersopan santun dan berbudi bahasa dengan guru

PRINSIP ISLAM HADHARI

• keimanan dan ketaqwaan kepada allah s.w.t
• penguasaan ilmu pengetahuan
• kehidupan berkualiti

PENGETAHUAN SEDIA ADA

• murid mengenali saidatina aisyah sebagai isteri rasulullah s.a.w
• murid telah menguasai kemahiran membaca dan menulis jawi
• murid telah dapat mengikut arahan


SET INDUKSI
( 5 MINIT )

GURU
1.Guru menayangkan video gambar – gambar orang yang bernama Aisyah .
2.Guru bersoal jawab dengan murid mengenai video tersebut.
3.Guru mengaitkan jawapan tersebut dengan tajuk pelajaran

PELAJAR
1.Para pelajar menonton video yang ditayangkan.
2.Para pelajar memberikan respon terhadap soalan guru.
3.Para pelajar mendengar penjelasan guru dengan teliti.

BBM
Video
Komputer

LANGKAH 1
(10 MINIT )

1.Biodata Saidatina Aisyah R.A.
2.Sifat – sifat mulia Saidatina Aisyah R.A.

AKTIVITI GURU
1.Guru menayangkan slide mengenai :
- Riwayat hidup Saidatina Aisyah R.A.
- Sifat – sifat mulia Saidatina Aisyah R.A.

2.Guru bertanyakan pelajar mengenai tokoh-tokoh yang telah dipelajari sebelum ini.

3.Guru menjelaskan kepada pelajar mengenai biodata Saidatina Aisyah R.A. dengan mengaitkan video yang telah ditayangkan sebelum ini.

4.Guru meminta pelajar menyatakan sifat – sifat mulia yang terkandung di dalam video tersebut

AKTIVITI PELAJAR
1.Pelajar memberi perhatian terhadap slide yang ditayangkan.

2.Segelintir pelajar menyatakan tentang beberapa tokoh yang telah dipelajari.

3.Pelajar mendengar penjelasan guru dengan penuh perhatian.

4.Para pelajar memberi respon dengan menjawab soalan tersebut.
Power point

BBM
Video
komputer


LANGKAH 2
(10 MINIT)
1.Faktor keunggulan jati diri Saidatina Aisyah R.A
2.Pengukuhan

AKTIVITI GURU
1.Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan

2.Guru meminta setiap kumpulan menyatakan faktor-faktor keunggulan jati diri Saidatina Aisyah R.A

3.Guru meminta pelajar membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas.

4.Guru memberi respon terhadap pembentangan yang dilakukan

5.Guru menayangkan latihan pengukuhan berdasarkan slaid.

6.Guru bersoal jawab dengan pelajar.

AKTIVITI PELAJAR
1.Para pelajar masuk ke dalam kumpulan.

2.Pelajar berbincang di dalam kumpulan masing-masing.

3.Pelajar membentangkan hasil perbincangan kumpulan.

4.Pelajar mendengar dengan penuh teliti.

5.Pelajar menjawab soalan.

BBM
Kertas mahjong
Marker

LANGKAH 3
(10 MINIT)
1.Sumbangan Saidatina Aisyah R.A dan kesan keperibadian terhadap pembinaan tamadun.
2.Pengukuhan

AKTIVITI GURU
1.Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan.

2.Guru meminta pelajar membincangkan tetntang sumbangan tokoh terhadap islam.

3.Guru memilih kumpulan secara rawak untuk membentangkan hasil perbincangan.

4.Guru menjelaskan sebahagian daripada kesan keperibadian tokoh yang unggul terhadap pembangunan tamadun islam pada hari ini dan meminta pelajar melengkapkan kesan-kesan berikut.

5.Guru menayangkan latihan berdasarkan slaid

AKTIVITI PELAJAR
1.Pelajar mengikut arahan guru.

2.Pelajar bebrbincang dalam kumpulan

3.Pelajar membentangkan hasil perbincangan kumpulan.

4.Pelajar member perhatian.

5.Para pelajar memberikan sepenuh perhatian terhadap penjelasan guru dan mencari kesan tambahan terhadap tugasan guru.

6.Para pelajar menjawab soalan.

BBM
Power point


PENILAIAN
(5 MINIT)
Kesimpulan pengajaran

AKTIVITI GURU
1.Guru menyoal pelajar secara rawak berkenaan tentang pembelajaran hari ini.

2.Guru meminta pelajar menjawab soalan-soalan mengenai pelajaran hari ini yang disediakan di powerpoint.

3.Guru membuat kesimpulan secara menyeluruh terhadap pembelajaran hari ini.

AKTIVITI PELAJAR
1.Pelajar memberi respon.

2.Pelajar menjawab soalan yang ditunjukkan di power point.

3.Pelajar member perhatian sepenuhnya.

BBM
Power point

0 comments:

Post a Comment